Program

Przebieg rajdu samochodowego wyznacza harmonogram, którego załogi muszą przestrzegać, tj. meldować się określonym czasie w określonych miejscach – tzw. punktach kontroli czasu. Załogi ścigają się wyłącznie na odcinkach specjalnych, tzw. oesach, czyli wyłączonych z ruchu i profesjonalnie zabezpieczonych fragmentach dróg. Pomiędzy poszczególnymi oesami zawodnicy przemieszczają się w normalnym ruchu ulicznym, z poszanowaniem wszystkich przepisów. Odcinki specjalne (OS) rozgrywane są w pętlach, najczęściej od dwóch do pięciu oesów. Między poszczególnymi pętlami załogi zjeżdżają do parku serwisowego, zlokalizowanego najczęściej w bazie rajdu. Mechanicy mogą naprawiać samochody wyłącznie w parku serwisowym i mają na to wyznaczony czas – również określony w harmonogramie zawodów.

Jak używać harmonogramu rajdu?

  • Godziny podane w harmonogramie oznaczają czas dla pierwszej załogi;
  • Kolejność i godziny startu kolejnych załóg określają listy startowe – dokumenty wydawane przez organizatora;
  • Załogi ruszają na trasę rajdu pojedynczo – jedna za drugą, w jedno- lub dwuminutowych odstępach czasu;

W sezonie 2018 Rajd Grodzki będzie jednocześnie rundą dwóch cykli – Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska i Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Podkarpacia. Wszystkie załogi będą rywalizować na tych samych trasach – na odcinkach specjalnych

Harmonogram 4. Rajdu Grodzkiego

Sobota, 6 października
• 20:00 – start honorowy (Gorlice, rynek)

Niedziela, 7 października (6 odcinków specjalnych, łącznie 44,94 km):

• 8:33 – OS1: Ropa (8,00 km)
• 9:16 – OS2: Oderne (6,98 km)
• 10:36 – Serwis A: 30 min (Gorlice, OSiR)

• 11:39 – OS3: Ropa (8,00 km)
• 12:22 – OS4: Oderne (6,98 km)
• 13:42 – Serwis B: 30 min (Gorlice, OSiR)

• 14:45 – OS5: Ropa (8,00 km)
• 15:28 – OS6: Oderne (6,98 km)
• 16:33 – ceremonia mety (Gorlice, rynek)

Harmonogram 4. Rajdu Grodzkiego Pobierz plik PDF

Partnerzy

Patronat honorowy
Partnerzy
Partnerzy
Patroni medialni