Bezpieczeństwo

Rajdy samochodowe to sport widowiskowy, emocjonujący, ale także niebezpieczny. Dla waszego bezpieczeństwa ważne jest zachowanie zdrowego rozsądku i podstawowych zasad kibicowania.

1. Nie wchodź na trasę rajdu, nie przechodź ani nie przebiegaj przez drogę.
2. Przestrzegaj wszystkich poleceń i instrukcji służb porządkowych.
3. Pod żadnym pozorem nie stawaj w miejscach szczególnie niebezpiecznych – na zewnętrznych zakrętów, za hopami, na końcu prostych i zbyt blisko drogi.
4. Przy trasie rajdu nie pozostawiaj dzieci i zwierząt bez opieki.
5. Nie rzucaj żadnych przedmiotów na drogę.
6. Nie śmieć.
7. Szanuj cudzą własność – nie stawaj na polach uprawnych, trawnikach i innych, które można zniszczyć.
8. Nie blokuj dojazdów do trasy rajdu, w szczególności dróg ewakuacyjnych.
9. Poinformuj służby porządkowe, jeśli widzisz zagrożenie lub niebezpieczne zachowanie.
10. Kibicuj na stojąco i w miejscach umożliwiających ucieczkę, by w razie zagrożenia szybko przemieścić się w bezpieczne miejsce.

Partnerzy

Patronat honorowy
Partnerzy
Partnerzy
Patroni medialni