Drogi zamknięte podczas rajdu

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW: Zmagania w ramach Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska oraz Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Podkarpacia, zostaną przeprowadzone przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. To oznacza, że załogi będą rywalizować wyłącznie na zamkniętych oraz profesjonalnie zabezpieczonych fragmentach dróg. Z tego powodu w okolicach odcinków specjalnych wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym.

Załogi startujące w Rajdzie Grodzkim będą walczyć o jak najlepszy czas na dwóch odcinkach specjalnych. Każdy z nich będzie przejeżdżany trzykrotnie. Impreza rozpocznie się w sobotę 6 października o godzinie 20:00 na gorlickim rynku, kiedy kierowcy i piloci wezmą udział w ceremonii startu. Rywalizacja sportowa ruszy w niedzielę rano, gdy o 8:33 rajdówki pojawią się na starcie odcinka Ropa, który będzie rozgrywany na drogach okalających tą miejscowość. Kolejna próba ruszy o 9:16 i powiedzie z miejscowości Oderne, aż po drogę niedaleko Uścia Gorlickiego, aby skierować się na trasy wiodące z powrotem do Oderne.

W trakcie rajdu drogi, na których będą rywalizować kierowcy i piloci będą wyłączone z normalnego ruchu drogowego i przejazd nimi w trakcie zawodów nie będzie możliwy. Fragmenty dróg, które będą zamknięte, są zaznaczone na mapach, które w poniedziałek, 1 października będą dostępne na tej stronie: http://grodzki.rsmsl.pl/informacje-materialy-dla-kibicow/mapy/. Podczas rajdu trasy poszczególnych odcinków specjalnych będą zamknięte zgodnie z poniższym harmonogramem:

Niedziela 7 października 2018:

  • Odcinek Ropa (8,00 km) – w godz. 7:00 – 19:00
  • Odcinek Oderne (6,98 km) – w godz. 7:30 – 19:30

Organizator zawodów – Automobilklub Biecki, gorąco prosi mieszkańców miejscowości, przez które przebiega trasa rajdu, o zaplanowanie wyjazdów, przyjazdów oraz podróży w taki sposób, aby unikać dróg wyłączonych z ruchu. Jednocześnie organizatorzy apelują o zdrowy rozsądek i zachowanie wszystkich niezbędnych zasad bezpieczeństwa podczas oglądania zmagań kierowców i ich pilotów.

Warto również przypomnieć, że po przejeździe samochodu oznaczonego literą „C” pod żadnym pozorem nie wolno przechodzić przez trasę odcinka, a także wychodzić poza strefy wyznaczone taśmami. Dodatkowo nie wolno wjeżdżać na trasę odcinka samochodami, ani też innymi środkami transportu, nawet rowerami. Organizator prosi także kibiców oraz osoby mieszkające przy trasie o zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo dzieci oraz zwierząt domowych. Ważne jest także respektowanie wszystkich poleceń ludzi czuwających nad bezpiecznym przeprowadzeniem rajdu, czyli policjantów oraz osób zabezpieczających trasę zawodów.

Organizatorzy zapewniają również, że w czasie trwania rajdu nikt z mieszkańców nie zostanie pozbawiony opieki medycznej. W przypadku konieczności pilnego wezwania służb ratunkowych wystarczy skontaktować się z najbliższym z sędzią stojącym przy trasie (osoby w kamizelkach odblaskowych), a niezbędnej pomocy udzielą służby znajdujące się na starcie odcinka specjalnego (pogotowie ratunkowe i straż pożarna).

Partnerzy

Patronat honorowy
Partnerzy
Partnerzy
Patroni medialni